Srdcem robinson

Stojím při rodinách s těžce nemocnými dětmi.

Pomáhám rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Věřím v sílu pozitivního myšlení. Jako maminka nemocného dítěte totiž sama vím, jaké to je cítit strach, bolest, bezmoc i vyčerpání.

Díky vašim darům mohu poskytovat své služby rodinám zdarma. Pomáhat můžete i Vy.

Rodinný koučink

Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Dalajláma

Má práce je prodlouženou rukou mé rodiny. Rukou, kterou podávám lidem, kteří se dostali do situace, v níž zatím neumí být a hledají stéblo, kterého se chytit. Poskytuji uši i náruč.
Díky mým otázkám rodiny objeví návod na vlastní praktická řešení konkrétních situací. Rozumím řeči lékařů a pomohu vám se s nimi lépe domluvit. Mou předností je otevřená komunikace
a přátelský osobitý přístup.

Pomáhejte s námi!

Patronkou projektu Srdcem Robinson je Tereza Kostková. Podpořit ho můžete i Vy.

Rodinám nabízím komplexní pomoc

Sezení trvá 75 minut, koučuji osobně i on-line. Služby rodinám s těžce nemocnými dětmi poskytuji ve spolupráci s finančními partnery. Po vyčerpání získaných prostředků jsou služby plně zpoplatněné.

Těžce nemocné dítě

Rozumím úskalím, kterým čelí rodiny s těžce nemocnými dětmi. Intenzivní prací rodiče pochopí smysl a priority nového života.

Prenatální diagnóza

Znám pocity, náročná rozhodnutí
a následky spojené s diagnózou prenatálních problémů a vývojových vad.

Soudržnost v rodině

Pomáhám rodinám zvládnout nečekanou nepříznivou situaci. Připravuji je na náročný proces operací a dlouhých pobytů v nemocnicích a podporuji v jejich restartu.

Můj život s diagnózou

Pořádám uzavřené workshopy pro děti, které prošly nebo trpí těžkou nemocí. Společně hledáme cesty, jak se smířit s nemocí, limity a změnami,
které s sebou diagnóza v životě přináší. >>>více<<<

Filip, patron workshopů

Filip se narodil s těžkou vrozenou srdeční vadou, konkrétně s hypoplazií levého srdce. Zjednodušeně řečeno, je to vada, při které levá srdeční komora není schopna zajistit srdeční výdej do celého těla. Měl štěstí a s onemocněním už nemusí žít. Dočkal se svého dárce a několik let žije s novým srdcem. Stěžejní je pro něj pozitivní mysl a vědomí, že vše zvládne. Přesto zažil období, kdy se smrti bál.
filip - kopie
reference

Řekli o mně

kontakt

Ozvěte se mi

Ráda bych Vám nabídla pomoc, pokud cítíte, že ji potřebujete. Ozvěte se mi, jsem tady pro Vás.

Tereza +420 601 556 265

partneři

Podpořili mě

Děkuji všem organizacím a partnerům, kteří mou práci podporují.

Pomáhejte s námi!

 

Díky Vašim darům mohu poskytovat své služby rodinám s hendikepem zdarma.

Srdcem Robinson podporuje Tereza Kostková, pomozte i Vy.