Srdcem robinson

Stojím při rodinách s hendikepovanými dětmi.

Pomáhám rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Věřím v sílu pozitivního myšlení. Jako maminka nemocného dítěte totiž sama vím, jaké to je cítit strach, bolest, bezmoc i vyčerpání.

Rodinný koučink

Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Dalajláma

Má práce je prodlouženou rukou mé rodiny. Rukou, kterou podávám lidem, kteří se dostali do situace, v níž zatím neumí být a hledají stéblo, kterého se chytit. Poskytuji uši i náruč.
Díky mým otázkám rodiny objeví návod na vlastní praktická řešení konkrétních situací. Rozumím řeči lékařů a pomohu vám se s nimi lépe domluvit. Mou předností je otevřená komunikace
a přátelský osobitý přístup.

Rodinám nabízím komplexní pomoc

Sezení trvá 75 minut, koučuji osobně i on-line. Služby rodinám s hendikepovanými dětmi poskytuji ve spolupráci s finančními partnery. Po vyčerpání získaných prostředků jsou služby plně zpoplatněné.

Hendikepované dítě

Rozumím úskalím, kterým čelí rodiny s hendikepovanými dětmi. Intenzivní prací rodiče pochopí smysl a priority nového života.

Prenatální diagnóza

Znám pocity, náročná rozhodnutí
a následky spojené s diagnózou prenatálních problémů a vývojových vad.

Soudržnost v rodině

Pomáhám rodinám zvládnout nečekanou nepříznivou situaci. Připravuji je na náročný proces operací a dlouhých pobytů v nemocnicích a podporuji v jejich restartu.

Workshopy pro znevýhodněné děti

Workshopy jsou určené všem dětem (9+) bez rozdílu. Sdílením pocitů a posilováním vlastních hodnot se dětem zlepší vztah se sebou, s vrstevníky i rodiči nebo sourozenci.

reference

Řekli o mně

kontakt

Ozvěte se mi

Ráda bych Vám nabídla pomoc, pokud cítíte, že ji potřebujete. Ozvěte se mi, jsem tady pro Vás.

Tereza +420 601 556 265

partneři

Podpořili mě

Děkuji všem organizacím a partnerům, kteří mou práci podporují.